ความรู้เรื่องงานก่อสร้าง


 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ENERGY EFFICIENT APPLIANCES

หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศ ก็หมายถึงเครื่องปรับอากาศที่ทำความเย็นได้มากโดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ถ้าเป็นไฟฟ้าระบบแสงสว่าง หมายถึงคุณภาพของหลอดไฟที่สามารถให้แสงสว่างได้มาก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย และถ้าเป็นตู้เย็น หมายถึงตู้เย็นที่สามารถทำความเย็นของตู้เย็นได้ตามที่ต้องการ โดยใช้พลังงานน้อย เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปจะใช้กำลังไฟฟ้าดังตาราง

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PHOTOVOLTAIC OPERATION
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
เซลล์ แสงอาทิตย์ หรือโซลาร์ เซลล์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน ไฟฟ้าได้โดยตรง เซลล์แสงอาทิตย์ทำมาจากสารกึ่งตัวนำ ซึ่งดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง

สภาพแวดล้อมกับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานสภาพแวดล้อมกับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

สภาพแวดล้อมกับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
ในการการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัด และเป็นพลังงานที่ไม่สามารถทดแทนกันได้อยางคุ้มค่า โดยที่ยังตอบสนองความต้องการ และค่านิยมของยุคปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์ โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดในการประยุกต์ใช้สภาพแวดล้อม ของภูมิอากาศแบบร้อนขึ้นมาช่วยผสมผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่ และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วนำมาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับเขตร้อนชื้นของประเทศไทยเรา ด้วยกรรมวิธีที่ทำให้สามารถประยัดพลังงานได้มากกว่าบ้านทั่วไปหลายเท่า โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและราคาไม่แพงไปกว่าบ้านที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน

อินเตอร์โฮม ร่วมโครงการ บ้านประชารัฐ อินเตอร์โฮม ร่วมโครงการ บ้านประชารัฐ article

บ้านประชารัฐ ราคาไม่เกิน1.5ล้านบาท
อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ ร่วมสนุบสนุนโครงการบ้านประชารัฐ ออกแบบ รับสร้างบ้าน บ้านประหยัดพลังงาน 
แบบบ้านสำเร็จรูปราคา ไม่เกิน 1.5ล้านบาท

บจก.อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ 
"Building Sustainability" "สร้างบ้านที่ยั่งยืน"
www.interhomeproperty.com
22.3.2559
สายด่วน โทร. 092-6394333
#รับสร้างบ้าน #บ้านประหยัดพลังงาน 

 

สร้างบ้าน ราคาต่ำกว่า 1 ล้าน โดย บล๊อคนาโน ระบบผนังรับน้ำหนักarticle

สร้างบ้าน ราคาต่ำกว่า 1 ล้าน  โดย บล๊อคนาโน ระบบผนังรับน้ำหนัก
บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด
เป็นตัวแทนผลิต,จำหน่าย
บล๊อคนาโน (ขนาด กว้าง0.20*ยาว0.40*หนา0.20ม.) ตรม.ละ 12.5ก้อน  
ซึ่งเป็นผนังรับน้ำหนัก สามารถนำมาก่อสร้างแทนระบบเสาคาน ทำให้ลดค่าก่อสร้างจากระบบเดิม
ประมาณ 20-30% และ หากลดวัสดุตกแต่ง(ไม่ฉาบผนัง) จะทำให้ลดค่าก่อสร้าง กว่า 50%
และมีความแข็งแรง เช่นเดียวกับระบบโครงสร้าง เสาคาน และดีกว่าด้วย หากสร้าง
เป็นระบบต้านภัยพิบัติ(เทคอนกรีตเสริมเหล็กที่ช่องว่างผนัง) 
ปัจจุบันงานก่อสร้างระบบนี้ แพร่หลาย มากขึ้น ทำให้สามารถสร้างบ้านราคาถูกได้ 

หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]