เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ENERGY EFFICIENT APPLIANCES

เคื่องใช้ไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน

เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ENERGY EFFICIENT APPLIANCES
หลักการพื้นฐานของเทคโนโลยี
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อย หรือเป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ถ้าเป็นเครื่องปรับอากาศ ก็หมายถึงเครื่องปรับอากาศที่ทำความเย็นได้มากโดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ถ้าเป็นไฟฟ้าระบบแสงสว่าง หมายถึงคุณภาพของหลอดไฟที่สามารถให้แสงสว่างได้มาก โดยใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย และถ้าเป็นตู้เย็น หมายถึงตู้เย็นที่สามารถทำความเย็นของตู้เย็นได้ตามที่ต้องการ โดยใช้พลังงานน้อย เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปจะใช้กำลังไฟฟ้าดังตาราง

การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

ในการเลือกเครื่องไฟฟ้า ควรเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการใช้งานจริงๆ นอกจากนี้ในการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ควรเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากันแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดหรือ พิจารณาจากฉลากแสดง

ระดับประสิทธิภาพซึ่งออกโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้ฉลากเบอร์ 5 จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

พัดลม
25-27 วัตต์
โทรทัศน์สี
80-180 วัตต์
ตู้เย็น 7-10Q
70-145 วัตต์
หม้อหุงข้าว
450-1500 วัตต์
เตารีดไฟฟ้า
750-2000 วัตต์
เครื่องซักผ้าแบบมีระบบปั่นแห้ง
400-3000 วัตต์
เครื่องปรับอากาศ
1200-2300 วัตต์
เครื่องดูดฝุ่น
750-3000 วัตต์


ประโยชน์ของการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ เนื่องจากเลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป

ใช้อุปกรณ์ได้เหมาะสมกับลักษณะบ้าน โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในส่วนที่ไม่จำเป็น

เป็นการส่งเสริมให้มีการหันมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งจะส่งผลประโยชน์โดยรวมต่อการใช้พลังงานของประเทศชาติ

 ที่มา http://www2.dede.go.th/
ความรู้เรื่องงานก่อสร้าง

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
สภาพแวดล้อมกับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน
อินเตอร์โฮม ร่วมโครงการ บ้านประชารัฐ article
สร้างบ้าน ราคาต่ำกว่า 1 ล้าน โดย บล๊อคนาโน ระบบผนังรับน้ำหนัก article
บ้านประหยัดพลังงาน ดร. สุนทร บุญญาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ ผู้คิดค้น “นวัตกรรมบ้านแห่งอนาคต”
แนวคิดการปรับปรุงบ้านเพื่อการประหยัดพลังงาน article
แบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน article
ความรู้และปัญหาเกี่ยวกับบ้าน article
ความรู้และปัญหาในการจัดสวน article
การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงาน article
การตรวจงานก่อสร้างด้วยตนเอง article
วิธีการเลือกซื้อบ้านจัดสรร และให้บริษัทรับสร้างบ้านปลูกให้ article
อาคารมหาวิทยาลัยชินวัตร
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย และการปลูกสร้างบ้าน article
ระบบบ้านเย็นตราช้าง article
การออกแบบห้องต่างๆในบ้าน article
ความรู้และปัญหาเกี่ยวกับงานระบบบ้าน article
ชุดครัว article
การเลือกแบบบ้าน-โดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน