ความรู้เรื่องงานก่อสร้าง


ความรู้และปัญหาในการจัดสวนarticle
เมื่อเวลาปลูกบ้านเสร็จใหม่ๆ พื้นที่โดยรอบซึ่งจะทำ เป็นสนามหญ้าหรือปลูกต้นไม้เล็กและใหญ่ จะต้องเก็บเศษ หินและเศษปูนออกให้หมดก่อน ไม่ใช่ถมลงไปเลยซึ่งจะทำ ให้ปลูกหญ้าหรือต้นไม้ไม่ขึ้น หรือถ้าขึ้นก็จะโตช้ากว่าปกติ
การออกแบบบ้านให้ประหยัดพลังงานarticle
 

การออกแบบ " บ้าน " ให้ประหยัดพลังงาน

   
   
   
การตรวจงานก่อสร้างด้วยตนเองarticle
- งานวางผัง
ผังก่อสร้างที่วางไว้สัมพันธ์กับทิศทางแดดลม วิวแนว อาคารข้างเคียง ถนน หรือคูคลอง ตลอดจนต้นไม้ใหญ่เดิมที่ มีอยู่ และขนาดต่างๆ ถูกต้องตามแบบหรือไม่
- งานเสาเข็ม
เข็มต้องตรงไม่โค้งงอหรือมีรอยแตกร้าว เนื้อคอนกรีต เข็มต้องไม่ยุ่ยหรือร่วน ในขณะทำการตอกเข็มต้องได้ดิ่ง หาก จำเป็นต้องใช้เข็มต่อควรใช้วิธีต่อที่ได้มาตรฐาน
ตำแหน่งศูนย์กลางเข็มต้องตรงตามที่แบบโครงสร้างระบุระยะไว้
วิธีการเลือกซื้อบ้านจัดสรร และให้บริษัทรับสร้างบ้านปลูกให้article
วิธีการเลือกซื้อบ้านจัดสรร
สิ่งที่ต้องคำนึง คือที่ตั้งโครงการมีความสัมพันธ์กับการขยายตัวของเมืองหรือไม่ มีถนน,ทางด่วน หรือระบบขนส่งมวลชน ไป ถึงหรือเปล่าเจ้าของโครงการมีความน่าเชื่อถือและเคยทำโครงการหรือไม่ ซื่อสัตย์ต่อผู้ซื้อแค่ไหนรูปแบบของตัวบ้าน และมาตรฐานของวัสดุที่ใช้สัมพันธ์กับราคาที่ขายหรือเปล่าระบบสาธารณูปโภคต่างๆเช่น ระบบระบายน้ำ ประปา ไฟฟ้า สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สโมสร สวนสาธารณะ,ทะเลสาบมีหรือไม่สิ่งต่างๆ เหล่านี้สำคัญมาก ยิ่งถ้ามีบ้านตัวอย่างให้ดูยิ่งช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
อาคารมหาวิทยาลัยชินวัตรอาคารมหาวิทยาลัยชินวัตร

อาคารมหาวิทยาลัยชินวัตร ผลงานออกแบบ ผศ.ดร.สุนทร บุญญาธิการณ์

หน้า 3/5
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]