ตกแต่งภายใน บ้านโรงสีห้วยกรด ชัยนาท article

INTERHOME PROPERTY 
บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด 
รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน รับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน
Project           ตกแต่งภายใน บ้านเลิศฤทธิ์ดำรงค์

Site                โรงสีห้วยกรด ต.ห้วยกรด อ.สรรค์บุรี จ.ชัยนาท
Client              Mr.Potmongkhon  Lersritdamrung
                      คุณพจน์มงคล  เลิศฤทธิ์ดำรงค์
www.interhomeproperty.com

ตกแต่งภายใน ห้องโถง

ตกแต่งภายใน ห้องโถง บ้านโรงสีห้วยกรด

ตกแต่งภายใน ห้องโถง บ้านโรงสีห้วยกรด

ตกแต่งภายใน ห้องนอน บ้านโรงสีห้วยกรด

ตกแต่งภายใน ห้องนอน บ้านโรงสีห้วยกรด

ตกแต่งภายใน ห้องนอน บ้านโรงสีห้วยกรด

ตกแต่งภายใน ห้องโถง บ้านโรงสีห้วยกรด

ตกแต่งภายใน โถงบันได บ้านโรงสีห้วยกรด

ตกแต่งภายใน ห้องโถง บ้านโรงสีห้วยกรด

ตกแต่งภายใน ห้องพระ บ้านโรงสีห้วยกรด

ตกแต่งภายใน ห้องอาหาร

ตกแต่งภายใน ห้องครัว บ้านโรงสีห้วยกรด

ตกกต่ง จัดสวน บ้านโรงสีห้วยกรด

     "Building Sustainability"