ผลิตภัณฑ์/บริการ

ผลิตภัณฑ์ และบริการศูนย์รับสร้างบ้าน INTERHOME 
ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม รับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน และ บ้านใจดี (ผู้สูงอายุ) 
มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 และ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 รับสร้างบ้าน บ้านประหยัดพลังงาน อาคาร ออกแบบ  ตกแต่งภายใน  รีโนเวท ปรับปรุงอาคารประหยัดพลังงาน  บริการงานก่อสร้างครบวงจร ระบบTurn Key ในเขตพื้นที่ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย  เป็นหนึ่งในสมาชิก US Green Building Council (USGBC) องค์กรรับรองอาคารเขียวLEED และ ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม "ธุรกิจที่ยั่งยืน"  รางวัล องค์กรแห่งการพัฒนา กระทรวงอุตสาหกรรม ปี2015   ด้วยแนวคิด "สร้างบ้านประหยัดพลังงาน ที่ยั่งยืน"  "ฺBuilding Sustainability"

ศูนย์รับสร้างบ้านINTERHOME มีผลิตภัณฑ์ และบริการสำหรับลูกค้า ดังนี้

1.รับสร้างบ้าน
ด้วยประสบการในธุรกิจรับสร้างบ้าน กว่า 20ปี และเป็นผู้นำ
ด้านการรับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน เพื่อ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า  และสร้างความภาคภูมิใจ ของลูกค้า ที่มีจิตสำนึกในด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน และ ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงการสร้างบ้านทุกหลังตาม
รูปแบบบ้านใจดี(บ้านผู้สูงอายุ) หรือ Universal Design โดยสร้างบ้าน
เพื่อ ผู้อยู่อาศัยทุกคน ได้อยู่บ้นอย่างมี ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮมได้
ผ่านการับรอง 
มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 และ 
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004  เป็นรายแรกในธุรกิจรับสร้าง
บ้าน จึงทำให้ลูกค้า มั่นใจได้ว่า ได้ตัดสินใจเลือก บริษัทรับสร้างบ้านที่
ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีจิตสำนึกที่ดีในการทำธุรกิจ ที่ยั่งยืน "
ตามแนวคิดสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ที่ยั่งยืน"
                                         ผลงานสร้างบ้าน บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด                             
2. บริการงานตกแต่งภายใน
จากประสบการณ์ การทำงานรับสร้างบ้าน อย่างยาวนาน
ทำให้เราทราบถึงความต่อเนื่องในการทำงาน ที่ลูกค้าต้องการให้ดำเนิน
การโดย ศูนย์รับสร้างบ้านรายเดียวให้ทำทุกขั้นตอนในการก่อสร้างรวม
ถึงงานตกแต่งภายใน ซึ่งมักจะมีปัญหาในการทำงานร่วมกันกับ ผู้รับ
เหมาหลัก ตลอดจนการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดวาง
เฟอร์นิเจอร์ หากไม่ได้ออกแบบตั้งแต่ แรกแล้วจะทำให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแบบหลังจากทำแล้ว ทำให้การก่อสร้างล่าช้า
และเพิ่มค่าใช้จ่าย ลูกค้าโดยไม่จำเป็นศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม
จึงแก้ปัญหานี้ให้ลูกค้าโดยออกแบบวางผัง เฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบ และทำงาน ทั้งด้านการก่อสร้างและตกแต่งภายใน
ในรูปแบบ Turnkey ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงบริการคุณภาพ
ของศุนย์รับสร้างบ้าน INTERHOME

                        ตกแต่งภายใน แบบตกแต่งภายใน รับตกแต่งภายในบ้าน
3. บริการงาน ต่อเติม-รีโนเวท
ปรับปรุงอาคารประหยัดพลังงาน

บริการงานต่อเติม ปรับปรุงให้อาคารประหยัดพลังงาน ที่ศุนย์รับสร้าง
บ้านINTERHOME ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา ที่เจ้าของบ้านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้อาคาร เช่นผู้สูงอายุ ที่ต้องการเข้าใช้อาคารที่ไม่ได้
รับการออกแบบมาเพื่อ ผู้สูงอายุ เราจึงดำเนินการติดตั้งวัสดุพยุง
ทางลาด การกั้นพื้นที่ภายในอาคาร  รวมถึงการทำฉนวนอาคาร
ติดโซล่ารู๊ฟทอป เพื่อให้อาคารประหยัดการใช้ไฟฟ้า และผลิต
กระแสไฟฟ้าใช้ได้เอง (กรณืติดตั้งโซล่ารู๊ฟทอป) โดยศูนย์รับสร้าง
บ้าน จะเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ เสนอราคา และดำเนินการเอกสารทางราชการให้ทั้ง หมด เพื่อลดภาระของลูกค้า โดย ถือเป็นบริการที่
เพิ่มขึ้นเพื่อ ให้ทุกคนได้รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน และการใช้อาคารอย่างมีความสุข

                                       สเปคบ้าน สเปคบ้านประหยัดพลังงาน รับสร้างบ้าน


     ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม 
     รับสร้างบ้าน ประหยัดพลังงาน 
          Green HomeBuilder

    www.interhomeproperty.com

รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านกรุงเทพ รับสร้างบ้านต่างจังหวัด  ตกแต่งภายใน สเปคบ้านประหยัดพลังาน รับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน รับเหมาก่อสร้าง ก่อสร้างบ้าน ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบบ้าน บริการรับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ปรับปรุงอาคารประหยัดพลังงาน  ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮมพร้อมให้บริการ รับสร้างบ้าน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
ร้บสร้างบ้านภาคเหนือ (9 จังหวัด)  เชียงราย เชียงใหม่  น่าน พะเยา  แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง  ลำพูน  อุตรดิตถ์ 
รับสร้างบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(20 จังหวัด) กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  นครพนม นครราชสีมา  บึงกาฬ  บุรีรัมย์ มหาสารคาม  มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองคาย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี  อุบลราชธานี  อำนาจเจริญ  
ร้บสร้างบ้านภาคกลาง(21 จังหวัด) กำแพงเพชร  ชัยนาท นครนายก  นครปฐม  นครสวรรค์  นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  พิจิตร  พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สระบุรี อ่างทอง อุทัยธานี  
รับสร้างบ้านภาคตะวันออก
(7 จังหวัด) จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี  ตราด ปราจีนบุรี ระยอ งสระแก้ว 
รับสร้างบ้านภาคตะวันตก (5 จังหวัด)  กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี   
รับสร้างบ้านภาคใต้ (14 จังหวัด) กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สตูล สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา