เกี่ยวกับเรา

 logo intehromeproperty

www.interhomeproperty.com

Ebook: 
CompanyProfile interhome2015.pdf
 

Itisak lersauritpakdee อิทธิศักดิ์์เลิศอุฤทธิ์ภักดี Krithiran Lersauritpakdee กฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี ครอบครัว เลิศอุฤทธิ์ภักดี
คุณ อิทธิศักดิ์ เลิศอุฤทธิ์ภักดี(ช่างศักดิ์)
ผู้ก่อตั้ง /Founder
คุณ กฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี (ช่างป๊อป)
สถาปนิก /กรรมการผู้จัดการ 
ครอบครัวเลิศอุฤทธิ์ภักดี อินเตอร์โฮมคอนกรีตนครสวรรค์

           บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด ศูนย์รับสร้างบ้านพื้นที่ กรุงเทพฯ และภาคเหนือ มาตรฐาน ISO9001&ISO14001  โดย คุณ กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี (ช่างป๊อป)  สถาปนิก/กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครืออินเตอร์โฮมกรุ๊ป ก่อตั้งโดยคุณพ่อ คุณอิทธิศักดิ์ เลิศอุฤทธิ์ภักดี  (ช่างศักดิ์ ) โดยเริ่มจากทำงานเป็นเพียงช่างปูนก่อสร้าง ด้วยความเพียร และความซื่อสัตย์  ต่อมาได้รับเหมาก่อสร้างบ้านและอาคาร ในจังหวัดนครสวรรค์   ในปี พศ.2542 ได้ก่อตั้ง หจก.นครสวรรค์อินเตอร์โฮม เพื่อรองรับงานก่อสร้าง ที่มากขึ้น ต่อมา ปี พศ.2546 ขยายธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ อำเภอเมือง นครสวรรค์ และ อำเภอลาดยาวนครสวรรค์  

          หลังจบการศึกษา ได้ทำงานในบริษัทก่อสร้างชั้นนำของไทย หลายแห่ง เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในฐานะสถาปนิก ด้านการออกแบบ ควบคุมงาน  และกลับมา เข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัวในปี พศ.2543 ต่อมา ในปี พศ.2548 ได้ก่อตั้ง บจก.อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ www.interhomeperperty.com เพื่อดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้าน  และให้หจก.นครสวรรค์อินเตอร์โฮม (เดิม) ดำเนินธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้แบรนด์ “อินเตอร์โฮมคอนกรีต”  ในปี พศ.2556  ดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจร และเพิ่มช่องทางการจำหน่าย Online ในชื่อบจก.อินเตอร์โฮมวัสดุ  www.interhomematerials.com   และในปีพศ.2557 ได้ก่อตั้ง บจก.อินเตอร์โฮมคอนกรีต เพื่อเป็นโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป  ทำให้อินเตอร์โฮมกรุ๊ปมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่ เข้มแข็งรองรับการแข่งขันจากการเปิดตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC  

Time Line interhomeproperty ประวัติอินเตอร์โฮม

 

          บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้เข้า เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(HBA)  และ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน(THBA)  ซึ่งถือเป็น2 องค์กรหลักที่เป็นผู้นำธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไทย   ปี พศ.2557 ได้รับมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO9001:2008  ทั้งกลุ่มบริษัทในเครือฯ  และในปีพศ. 2558  ได้รับมาตรฐานจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เป็นรายแรกของประเทศไทย (ในธุรกิจรับสร้างบ้าน) และ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม US Green Building Council (USGBC) / LEED  

กิจการ อินเตอร์โฮมกรุ๊ป โดย คุณกฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี รับรางวัลองค์กรณ์แห่งการพัฒนาปี2016 โดยท่านรัฐมนตรี อุตสาหกรรม ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม โดย คุณกฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี สัมภาษณ์พิเศษบ้านGreen ในงานHomeBuilder Expo2016
กิจการ อินเตอร์โฮมกรุ๊ป โดย คุณกฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี รับรางวัลองค์กรณ์แห่งการพัฒนาปี2016 โดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม โดย คุณกฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี สัมภาษณ์พิเศษบ้านGreen ในงานHomeBuilder Expo2015

     
      จุดเด่นของเรา ให้บริการรับสร้างบ้าน Turnkey  ครบวงจร  ออกแบบและก่อสร้างโดยระบบอนุรักษ์พลังงาน & บ้านใจดี (Universal Design) ลูกค้าของเราสามารถขอสินเชื่อสร้างบ้านเต็ม 100% เรามีผลงานก่อสร้างบ้านมากกว่า  1,000 หลัง และกว่า 60% เป็นลูกค้าบอกต่อ   

แนวความคิดบ้านประหยัดพลังงาน และ บ้านใจดี ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม   ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม ร่วมงาน HomeBuilder Expo2015 แตกต่างด้วย แนวคิดบ้านประหยัดพลังงานและบ้านใจดี
แนวความคิดบ้านประหยัดพลังงาน และ บ้านใจดี ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม ร่วมงาน HomeBuilder Expo2015 แตกต่างด้วย แนวคิดบ้านประหยัดพลังงานและบ้านใจดี

 

ทีมงาน ก่อสร้างคุณภาพมาตรฐานISO9001&ISO14001 ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม Siteบ้านริมน้ำ ปี2015 ทีมงานคุณภาพ ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม กิจกรรมสัมนาประจำปี
ทีมงาน ก่อสร้างคุณภาพมาตรฐานISO9001&ISO14001 ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม Siteบ้านริมน้ำ ปี2015 ทีมงานคุณภาพ ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม ร่วมกิจกรรมสัมนาประจำปี

        ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด มีสำนักงาน และสาขาให้บริการได้แก่ สำนักงานใหญ่ที่ จังหวัด นครสวรรค์    สำนักงาน 5 สาขา ได้แก่ สาขา กรุงเทพฯ (บางบอน)   ,สาขา จังหวัดลำปาง ,สาขา จังหวัดเชียงใหม่,  สาขาจังหวัดอุดรธานี และ  สาขาจังหวัดศรีสะเกษ  โดยขยายธุรกิจรับสร้างบ้านในรูปแบบแฟรนไชส์ เพื่อให้บริการครบ ทุกภูมิภาคของประเทศ ภายในปี พศ. 2560 นี้  ในSolution “สร้างบ้านประหยัดพลังงาน  ที่ยั่งยืน”  “Building Sustainability”

 

     ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม 
     รับสร้างบ้าน ประหยัดพลังงาน 
          Green HomeBuilder

    www.interhomeproperty.com