ผลงานก่อสร้าง อินเตอร์โฮม บ้านริมน้ำปิง นครชุม กำแพงเพชร article

 INTERHOME PROPERTY 
บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้จำกัด
รับสร้างบ้าน บ้านประหยัดพลังงาน  ตกแต่งภายใน

Project              Home Building บ้านพักอาศํย 1 ชั้ัน
Owner               คุณ พรรวี  ชนะนิธิธรรม
Site                   บ้านริมน้ำปิง นครชุม กำแพงเพชร
Responsibility      Architectural Engineering &Interior Constractor
                        รับเหมาก่อสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรม,โครงสร้าง  
Area                 4,266 ตรม.
Finish                ระหว่างการก่อสร้าง
Architect            บริษัท Plan16610 จำกัด รศ.อ.สุรศักดิ์  กังขาว   
Consualt            บริษัท Goodspace จำกัด
Contractor          บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด 
System              โครงสร้าง RC / หลังคาSlab-Metalsheet ผนังปูนเปลือย /ประตูหน้าต่าง By AB&W 


รับสร้างบ้าน กำแพงเพชร บ้านริมน้ำ นครชุม

รับสร้างบ้าน กำแพงเพชร บ้านริมน้ำ นครชุม

รับสร้างบ้าน กำแพงเพชร บ้านริมน้ำ นครชุม


แบบบ้าน อินเตอร์โฮม นครชุม กำแพงเพชร

แบบบ้าน อินเตอร์โอม นครชุม กำแพงเพชร


ผลงานก่อสร้าง บ้าน อินเตอร์โฮม นครชุม กำแพงเพชร

ผลงานก่อสร้าง บ้าน อินเตอร์โฮม นครชุม กำแพงเพชร


ผลงานก่อสร้าง บ้าน อินเตอร์โฮม นครชุม กำแพงเพชร


ผลงานก่อสร้าง บ้าน อินเตอร์โฮม นครชุม กำแพงเพชร


ผลงานก่อสร้าง บ้าน อินเตอร์โฮม นครชุม กำแพงเพชร


ผลงานก่อสร้าง บ้าน อินเตอร์โฮม นครชุม กำแพงเพชร


ผลงานก่อสร้าง บ้าน อินเตอร์โฮม นครชุม กำแพงเพชร

ผลงานก่อสร้าง บ้าน อินเตอร์โฮม นครชุม กำแพงเพชร


    ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม 
    รับสร้างบ้าน ประหยัดพลังงาน 
       Green HomeBuilder
  www.interhomeproperty.com
ผลงานของเรา

บ้านน็อคดาวน์ 1 ชั้น ครอบครัวถิ่นปฐม อุดมสุข28 บางนา กรุงเทพฯ article
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น คุณ สุนิตา รุ่งรัตน์ article
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น คุณ กนกชล นาคพรต article
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น คุณกรภัทร ธรรมเพชร article
ผลงานก่อสร้าง Home Building บ้าน 2 ชั้น คุณภาวิณี สังข์เงิน นครสวรรค์
บ้าน อ.ศิริวรรณ นิมิตสถิตธรรม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร article
ผลงานก่อสร้าง อินเตอร์โฮม บ้าน2ชั้น คุณประภีร์ จำลองแก้ว อ.ตาคลี นครสวรรค์ article
รับสร้างบ้าน บ้านชัยนาท article
รับสร้างบ้านโครงการ The Paragon โครงการจัดสรรนครสวรรค์ article
รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน หนองบัว นครสวรรค์ article
รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน นครสวรรค์ ปากน้ำโพ สวรรค์วิถี1 article
รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน บ้าน2ชั้น ริเวอร์ไซด์เฟส2 เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ article
บ้าน2ชั้น คุณยุวพร ศรีพุ่มพฤกษ์ (ร้านชัยกิจ) article
บ้านพักอาศัย 3 ชั้น คุณ บัญชา พุกนวน article
บ้าน 2 ชั้น นพ.ทวีศักดิ์ คณุตวงศ์ article
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น คุณ สิริรัตนา โรจน์เจริญสกุล
บ้าน 2 ชั้น คุณ ศักดิ์ชัย เฉลิมชัยเจริญกิจ
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น คุณ ศักดิ์สิทธิ์ เวชกัลยามิตร
บ้าน2ชั้นนพ. ธราเทพ วิชัยโย
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น คุณ รุ่งโรจน์ ปัญญจสุทธิ์
อาคารสำนักงาน 3 ชั้น สำนักงานอุตสาหกรรม จ.นครสวรรค์
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น คุณ บุญสม ทาสีศร article
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ร.ต.อ. กำจรเดช เกตุสิงห์สร้อย article
อาคารสำนักงานมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ article
บ้าน 2 ชั้นคุณ มาริสา คุวานันท์ กรรมการผู้จัดการ โตโยต้านครสวรรค์ article
บ้าน 2 ชั้น นพ.ชวพล article
บ้าน 2 ชั้น คุณ พิชา ศรีดิลก (ร้านนัดโภชนา) article
บ้าน 2 ชั้นคุณทิพพร หล่อสัจจา article
บ้าน 2 ชั้น นพ.อภิพงษ์ หาญสุรภานนท์ article
บ้าน2ชั้น นพ.จักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช จ.กำแพงเพชร
บ้าน 2 ชั้น อ.ประสพ ยลศิริธรรม article
บ้าน 2 ชั้นคุณ นุชนาถ อนุสรณ์ article
ผลงานก่อสร้าง อินเตอร์โฮม article