คณะผู้บริหาร

 logo intehromeproperty

     ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม 
     รับสร้างบ้าน ประหยัดพลังงาน 
          Green HomeBuilder
   
www.interhomeproperty.com

Itisak lersauritpakdee อิทธิศักดิ์์เลิศอุฤทธิ์ภักดี นาย อิทธิศักดิิ์   เลิศอุฤทธิ์ภักดี
ผู้ก่อตั้ง/ประธานที่ปรึกษา
-นายช่างใหญ่ แห่งอินเตอร์โฮมกรุ๊ป
-ประสบการณ์จากธุรกิจก่อสร้าง มาอย่างยาวนานกว่า 40ปี
-ความเชี่ยวชาญ ช่างก่อสร้าง ประมาณราคา เจ้าของนวัตกรรมด้านการผลิต เครื่องจักรอุตสาหกรรมคอนกรีตผ และคอนกรีตPrecast เครื่องยนต์ 
รวมถึง เป็น ครูช่าง ของทีมงานในเครือ อินเตอร์โฮมกรุ๊ป ทุกคน
Krithiran Lersauritpakdee กฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี

 

นาย กฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี   
สถาปนิก/กรรมการผู้จัดการ  

การศึกษา/ฝึกอบรม
-ปวช-ปวส.  สถาปัตยกรรม เทคนิคนครสวรรค์
-ปริญญตรี   สถาปัตยกรรม ม.ราชภัฎจันทรเกษม
-ปริญญาโท รัฐศาสตร์  ม.รามคำแหงฯ
-ผู้เชียวชาญ อาคารเขียวไทย(รุ่น15)
ความเชี่ยวชาญ
-ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และก่อสร้างระบบ อนุรักษ์พลังงาน  
การประเมินค่าทรัพย์สิน การบริหารงานก่อสร้างฯ  BIM technology
ด้านสังคม
-รองเลขาธิการ สมาคมไทยรับสร้างบ้าน 
-ประธานสมาคมATSME นครสวรรค์
-อุปนายก สมาคมศิษย์เก่าเทคนิคสถาปัตย์ นคสวรรค์

   
   

     ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม 
     รับสร้างบ้าน ประหยัดพลังงาน 
          Green HomeBuilder
  
www.interhomeproperty.com