วิสัยทัศน์

  logo intehromeproperty

    www.interhomeproperty.com

ศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม  รับสร้างบ้าน มาตรฐาน ISO9001&ISO14001 รายแรกในกลุ่มธุรกิจรับสร้างบ้านในเมืองไทย รางวัลองค์กรแห่งการพัฒนากระทรวงอุตสาหกรรมปี2015  บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด ดำเนินธุรกิจมากว่า 20ปี  บริการรับสร้างบ้าน ทุกภูมิภาคทั่วประประเทศ โดยมีเป้าหมายสร้างบ้านให้ประหยัดพลังงาน กว่าระบบดั้งเดิมมากกว่า50% และบ้านทุกหลังที่สร้างต้องทำให้ผู้อยู่อาศัย ทุกคน รวมถึงผู้สูงอายุได้อยู่บ้านอย่างมีความสุข โดยใช้แนวคิด บ้านใจดี (เป็นชื่อที่โครงการ สสส.และ สมาคมสถาปนิกสยาม ร่วมกันสนับสนุนให้การออกแบบและก่อสร้างเพื่อทุกคน) หรือ Universaldesign 

ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม มีวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vission)
เป็นผู้นำด้านการรับสร้างบ้าน ประหยัดพลังงาน &บ้านใจดี ของไทย 

พันธกิจ (Mission)
1. สร้างมาตรฐาน และตราสินค้า  ให้เป็นที่ยอมรับ 
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมที่บ้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. ประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 50% เมื่อเทียบกับบ้านระบบดั้งเดิม
4. สร้างที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (เด็ก ผู้ใหญ่ คนชรา คนพิการ) “บ้านใจดี”หรือ Univesaldesign
5. สร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า และทุกคนในองค์กร


     ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม 
     รับสร้างบ้าน ประหยัดพลังงาน 
          Green HomeBuilder
  
www.interhomeproperty.com