แบบบ้าน

แบบบ้าน แบบบ้านประหยัดพลังงาน อินเตอร์โฮม
HomePlan Home Energy-efficient home
www.interhomeproperty.com

 

 Spec Greenplus Green ECO 
 Spec Nano
Spec KnockDown  
 Spec Green+(plus)   Spec Nano  Spec KnockDown

 

     
INTER 102  ราคา: Standard =2,175,000  /Green =2,740,000   /Green+ =3,170,000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน     : 92 ตร.วา 
(18.25ม.x20.00ม.)
พ.ท. ใช้สอย : 147 ตร.ม.    
(14.25ม.x15.00ม.)               
3 2 2
 

  
INTER 219  ราคา: Standard =2,360,000  /Green =2,970,000   /Green+ =3,450,000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน    : 66.20 ตร.วา 
(14.30ม.x18.50ม.)
พ.ท.ใช้สอย: 147  ตร.ม.    
(10.30ม.x13.50ม.)               
4 3 2

 


 


INTER 218  ราคา: Standard =7,900,000  /Green =9,750,000   /Green+ =11,590,000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน    : 120 ตร.วา 
(25.00ม.x19.00 ม.)
พ.ท.ใช้สอย:  527 ตร.ม.    
(20.00ม.x14.25 ม.)              
5 3 2
 


INTER 217  ราคา: Standard =3,600,000  /Green =4,440,000   /Green+ =5,280,000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน    :  76 ตร.วา 
(22.50ม.x14.00 ม.)
พ.ท.ใช้สอย:  240 ตร.ม.    
(18.50ม.x10.00 ม.)              
3 3 2
 


INTER 216  ราคา: Standard =6,000,000  /Green =7,430,000   /Green+ =8,840,000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน    : 125 ตร.วา 
(25.00ม.x20.00 ม.)
พ.ท.ใช้สอย:  402 ตร.ม.    
(21.00ม.x16.00 ม.)              
5 3 2
 
 INTER 215  ราคา: Standard =7,900,000  /Green =9,930,000   /Green+ =11,800,000 บาท                                        
ขนาดที่ดิน    : 180 ตร.วา 
(28.50ม.x24.00 ม.)
พ.ท.ใช้สอย:  537 ตร.ม.    
(24.50ม.x20.00 ม.)              
5 6 2
 

  
INTER 214  ราคา: Standard =6,390,000  /Green =7,880,000   /Green+ =9,370,000 บาท                                      

ขนาดที่ดิน : 425.50 ตร.วา 
(21.50ม.x19.95 ม.)
พ.ท.ใช้สอย: 425.5 ตร.ม.    
(21.50ม.x19.95 ม.)              
3 4 2
 

INTER 213 ราคา: Standard =5,730,000  /Green =7,060,000   /Green+ =8,400,000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน    :  150 ตร.วา 
 
พ.ท.ใช้สอย:   382 ตร.ม.    
             
5 3 2
 


INTER 212  ราคา: Standard =9,42,000  /Green =11,600,000   /Green+ =13,816000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน    : 200 ตร.วา 
พ.ท.ใช้สอย:  628 ตร.ม.    
             
5 5 2

 

 


INTER 211  ราคา: Standard =9,640,000  /Green =11,890,000   /Green+ =14,200,000 บาท                                       

ขนาดที่ดิน    :    200 ตร.วา 
 
พ.ท.ใช้สอย:    643 ตร.ม.    
4 3 2
 

INTER 210  ราคา: Standard =6,840,000  /Green =8,350,000   /Green+ =9,840,000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน    :    130 ตร.วา 
 
พ.ท.ใช้สอย:    392 ตร.ม.    
3 4 -
 

INTER 209  ราคา: Standard =8,590,000  /Green =10,300,000   /Green+ =12,600,000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน    :  200 ตร.วา 
 
พ.ท.ใช้สอย:   573 ตร.ม.    
             
6 5 2
 

INTER 207  ราคา: Standard =5,880,000  /Green =7,250,000   /Green+ =8,620,000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน    :    130 ตร.วา 
 
พ.ท.ใช้สอย:    392 ตร.ม.    
4 3 2
 


INTER 204  ราคา: Standard =7,000,000  /Green =8,690,000   /Green+ =10,340,000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน    :  200 ตร.วา 
 
พ.ท.ใช้สอย:   470 ตร.ม.    
             
5 3 2

 

INTER 202  ราคา: Standard =2,830,000  /Green =3,490,000   /Green+ =4,150,000 บาท                                        

ขนาดที่ดิน    :    70 ตร.วา 
 
พ.ท.ใช้สอย:   189 ตร.ม.    
             
4 3 -
 

NANO 101  ราคา: NanoBlock  =2,860,000                               

ขนาดที่ดิน    :    80 ตร.วา 
 
พ.ท.ใช้สอย:     220 ตร.ม.   (*ไม่รวมสระว่ายน้ำ)
             
4 3 2
 

NANO 102  ราคา: NanoBlock  =6,600,000                               

ขนาดที่ดิน    :    200 ตร.วา 
 
พ.ท.ใช้สอย:     510 ตร.ม.   (*ไม่รวมสระว่ายน้ำ)
             
4 3 2
 
 

KnockDown 102   ราคา: KnockDown= 350,000                               

ขนาดที่ดิน    :10 ตร.วา 
 
พ.ท.ใช้สอย: 21.60 ตร.ม.   
             
1 1 -
 

KnockDown 102   ราคา: KnockDown= 900,000                               

ขนาดที่ดิน    :20 ตร.วา 
 
พ.ท.ใช้สอย: 57.60 ตร.ม.   
             
1 1 -
 
 

 Inter219
Inter218
Inter217
Inter216
Inter215
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]