ธุรกิจแฟรนไชส์

แนวความคิดแฟรนไชส์ ศูนย์รับสร้างบ้าน INTERHOME

“สร้างบ้าน สร้างธุรกิจ ยั่งยืน”

อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ Interhomeperoperty เป็นผู้นำ ธุรกิจรับสร้างบ้าน แนวคิด “บ้านประหยัดพลังงาน และบ้านใจดี” เพื่อตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการบ้านที่ มีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสม มีคุณภาพ และสร้างบ้านได้สวยงาม เป็นที่ภาคภูมิใจของลูกค้า  ในขณะเดียวกัน ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ในการเลือกใช้วัสดุที่ไม่สร้างมลภาวะ และกำหนดสเปคที่เป็นฉนวนกันความร้อน ทุกเสปคที่ออกแบบ รวมถึง นำแนวคิดบ้านใจดี หรือ UD. Universal Design (ที่พักอาศัยสำหรับทุกคน บางท่านอาจเรียกว่าบ้านผู้สูงอายุ) เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ของลูกค้าและผู้อยู่อาศัยทุกคนในครอบครัว โดยมีสโลแกนว่า “บ้านประหยัดพลังงาน ที่ยั่งยืน” Building Sustainability  

logo intehromeproperty    logo interhome ISO9001

logo interhome ISO14001 Logo HBA สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน logo THBA Lofo DBD Franchise Standard
                                   
 

อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้   ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน คุณภาพISO9001:2008  และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004 เป็นรายแรกในธุรกิจรับสร้างบ้านใน เมืองไทย เพราะเราต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการได้งานที่มึคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ  และ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านการออกแบบและการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลดี ทั้งในด้านการให้ทรัพยาการ อย่างคุ้มค่าที่สุด และลดปัญหากับอาคารหรือพื้นที่ข้างเคียงในการก่อสร้าง รวมถึง สร้างความภาคภูมิใจให้ลูกค้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดภาวะโลกร้อน 

แบบบ้าน แบบบ้านประหยัดพลังงาน รับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านประหยัดพลังงาน ผลงานสร้างบ้าน บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ศูนย์รับสร้างบ้าน INTERHOME ทำธุรกิจด้าน รับสร้างบ้าน ที่มีการเจริญเติบโต อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร จึงได้พัฒนาการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่านการอบรม การขยายธุรกิจแฟรนไชส์ B2Bรุ่น17 ปี 2557 และผ่านมาตรฐาน Thailand Franchise Standard2016 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในการทำธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ และมีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ ศูนย์รับสร้างบ้านINTERHOME ในรูปแบบแฟรนไชส์

จดเด่น ศูนย์รับสร้างบ้าน INTERHOME 

INTERHOME  มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจ รับสร้างบ้าน กว่า20ปี สามารถแข่งขัน ผู้บริหารและทีมงาน สามารถ ถ่ายทอดประสบการณ์ การทำธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้แก่

1. นวัตกรรม Inovation 
มีนวัตกรรมก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานและบ้านใจดี และพัฒนาเป็นแบบสำเร็จรูปหรือออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
2. ความหลากหลาย Varierty  
แบบบ้านมากกว่า 100 แบบ ของ ศูนย์รับสร้างบ้าน INTERHOME รองรับได้ทุกความต้องการและสามารถออกแบบได้ตามทุกความต้องการ                                                                                                                                                                                                                       
3.ความภักดีต่อตราสินค้า Brand Royalty
จากประสบการณ์กว่า20ปี เน้นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และเติบโต ลูกค้าแนะนำ บอกต่อ 
4.พันธมิตร Alliance
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ คู่ค้า ธนาคารและสมาคมการค้า
5.ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง Product Differrent
ออกแบบและก่อสร้างด้วยแนวคิดบ้านประหยัดพลังงาน และบ้านใจดี(ผู้สูงอายุ) ได้รับมาตรฐานISO9001 และ มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001
6.รับประกันคุณภาพ Graranteed
รับประกันคุณภาพ งานโครงสร้างสุงสุด20ปี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าINTERHOME

7.การบริการ Service
บริการ One Stop Service ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ขออนุญาตก่อสร้าง ขอบ้านเลขที่ ระบบสาธารณูปโภค  สินเชื่อธนาคาร 100% และลูกค้าสามารถติดต่อ ศูนย์รับสร้างบ้านในแต่ละพื้นที่ประจำจังหวัดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  


 

ผู้ประกอบการธุรกิจ ศูนย์รับสร้างบ้าน INTERHOME จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ตามแนวความคิด “สร้างบ้านประหยัดพลังงาน ที่ยั่งยืน” 

รองกรรมการผู้จัดการ คุณกัญญ์ณณัฐ เลิศอุฤทธิ์ภักดี รับมาตรฐานThailandFranchiseStandard2016 Certificated DBD Franchise Standard2016 intehromeproperty

 

     ศูนย์รับสร้างบ้าน อินเตอร์โฮม 
     รับสร้างบ้าน ประหยัดพลังงาน 
          Green HomeBuilder
    www.interhomeproperty.com

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด