ทีมงาน ของอินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ article
ทีมงานคุณภาพ อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้
 
ฝ่ายบริหาร
 

อิทธิศักดิ์  เลิศอุฤทธิ์ภักดี (ช่างศักดิ์)   
 
 คุณ อิทธิศักดิ์ เลิศอุฤทธิ์  ภักดี (ผู้ก่อตั้งบริษัท)    
 
"ผมเริ่มอาชีพจาก เพียงเป็นช่างปูนก่อสร้าง เริ่มทำงานมาตั้งแต่อายุ 16 ปี และด้วยความที่เป็นคนทำงาน ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าพอใจในการทำงานของเรา จนทำให้มีงานอย่างต่อเนื่อง และเริ่มรับเหมาเอง ช่วงนั้นทำงานหลายแห่ง ก็ผู้ใหญ่หลายท่านให้โอกาส เช่น เฮียฮุย (ร้านเจริญภัณฑ์พาณิชย์),เฮีย วิสูตร (บ.อินเตอร์แลนด์),ครอบครัวอัศวรัตน์ ที่ใด้ให้โอกาสเข้าไปทำงานในโครงการริเวอร์ไซด์พาร์ควิวล์ ตั้งแต่ปี 2540 ทำงานทุกอย่างเต็มที่ ที่สำคํญคือต้องใส่ใจทุกรายละเอียดโดยเฉพาะบ้าน เพราะบ้านดี ลูกค้าก็อยู่บ้านอย่างสบายใจ และนี่เองทำให้เรามีงานตลอด แม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจปี 2540    
     ส่วนเรื่องคอนกรีตผสมเสร็จนั้นเริ่มทำตั้งแต่ ปี 2544 โดยแพล้นท์ปูนทำเองทั้งหมด เดิมที่เป็น Dry mix(ผสมแห้ง ในรถโม่) ภายหลังได้ออกแบบตามระบบ (wet process) ตามแบบแพล้นท์ปูนมาตราฐาน และเมื่อก่อนไม่ได้ใช้ปูนตราช้าง มาใช้ประมาณปี 2548 นี่เอง เนื่อง ปูนตราช้าง มีคุณภาพดีอยู่แล้ว และ เปิดสาขาเพิ่มที่ลาดยาว อีกแห่งเมื่อ กลางปี 2549 ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก จากลูกค้า ครับ"
กฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี คุณกฤษฐ์หิรัญ  เลิศอุฤทธิ์ภักดี (สถาปนิก) ภสถ.6471
ปริญญาโท  : รัฐศาสตร์  ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี  : สถาปัตยกรรม   ม.ราชภัฎจันทรเกษม
ปวส.         : วิทยาลัยเทคนิค นครสวรรค์

     "ผมเลือกเรียนทางด้านสถาปัตยกรรม เพราะตั้งใจตั้งแต่เด็กแล้วว่าชอบงานที่พ่อทำ คงสัมผัสมาตั้งแต่เด็กตามคุณพ่อไปทุกที่ เล่นกับดินกับทราย มีอยู่ช่วงหนึ่ง สมัยเรียนเทคนิคนครสวรรค์ ศึกษาอยู่ระดับ ปวช.พอปิดเทอมไปทำงาน กับพ่อครับ ได้ค่าจ้างวันละร้อย เป็นกรรมกร ตัวนี้ดำเลย แต่ก็ดีใจ(ได้เงินใช้) คุณพ่อสอนให้ทำงานเพราะจะได้รู้ว่ากว่าจะได้เงินมามันลำบากนะ และทำให้เรารู้พื้นฐานการทำงานจริงๆ ภายหลังจากเรียนจบ ปวส.เทคนิคนคสวรรค์ แล้วไปเรียนต่อยอด อีก 2 ปีที่ ม.ราชภัฎจันทรเกษม แผนกสถาปัตยกรรม ช่วงนั้นทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย สนุกดี เพราะเรียนภาคค่ำ ทำงานหลายแห่ง นะ แต่ที่สุดท้ายก่อนกลับบ้านทำงานกลับ บ.ไทยโอบายาชิ จำกัด เป็นDraftman ตอนนั้นทำSite งานระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน แต่ก็ได้ความรู้ดี    ส่วนเรื่องตอนกลับมาทำงานที่บ้านนั้น ประมาณปี 2544  ได้เห็นการพัฒนา อย่างต่อเนี่องของบริษัทมาตลอด เพราะทำกันแบบครอบครัว ที่สำคัญคุณพ่อสร้างผลงานและชื่อเสียงไว้ดีมาก ลูกค้าบ้านส่วนใหญ่นี่จะเป็นลูกค้าแนะนำ ซึ่งตรงนี่ต้องขอบคุณลูกค้า ครับ" 
 
เสิรมภาคย์  เลิศอุฤทธิ์ภักดี คุณ เสริมภาคย์   เลิศอุฤทธิ์ภักดี
วิศวกรโยธา /Civil Engineer
ปริญญาตรี : ม.นเรศวร
เชียชาญ BIM Technology  
     
   
ฝ่ายก่อสร้าง  
นพดล จินดาเจี่ย  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ /Designer
ปริญญาตรี  : สถาปัตยกรรมภายใน  ม.พระจอมเกล้าฯเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
เกิดชัย ปิ่นแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายขาย และ ไอที
Sale Manager and IT
จันทร์ทนา สีจันทร์
ฝ่ายจัดซื้อ/Purchase
ศิริวรรณ  สะอาด
ฝ่ายบัญชี/Accounting  

 

 

 

     "Building Sustainability"  

"สร้างบ้านประหยัดพลังงาน ที่ยั่งยืน"
บริษัท อินเตอร์โฮมพรอพเพอร์ตี้ จำกัด
   
www.interhomeproperty.com

 
บริการของเรา