ระบบบ้านเย็นตราช้าง article

บ้านเย็นตราช้าง บทความเรื่อง "บ้านเย็นโลกเย็น"


Chang-cool house.pdf


ที่มา http://www.trachang.co.th/ecohome/index.aspx
 
นวัตกรรมการก่อสร้าง

บล็อคนาโน Nanoblock ผนังรับน้ำหนัก article
จำหน่าย ระบบผนัง EIFS article
จำหน่าย ปูนฉาบเคลือบผิวโฟม EPS หรือ PU Foam ฉาบผนังอิฐมวลเบา article
จำหน่าย โพมก่อสร้างไม่ลามไฟ โฟม EPS หรือ PU Foam article
จำหน่าย ตะแกรงไฟเบอร์กราส ต้านความเป็นด่าง ทูพลัส article
จำหน่าย Twoplus Washers หมุดยึดพลาสติกสำหรับยึดแผ่นโฟม EPS กับ แผ่นซิเมนต์บอร์ด ยิบซั่มบอร์ด ผนังอิฐมอญ ซิเมนต์บล๊อค อิฐมวลเบา และผนังคอนกรีต article