top of page

Download 

Download Ebook & Media 
of interhomeproperty Green Home builder+
ดาวน์โหลด แบบบ้าน สเปคบ้านอินเตอร์โฮม รวมถึงผลงานศูนย์รับสร้างบ้านอินเตอร์โฮม ทั้งรูปแบบสื่อผ่าน นิตยสารหลายเล่ม และ แฟ้มผลงานของเรา 

PortFoilo-Interhomeproperty2020_016.jpg
Homeplan-Interhome2017.2_001.jpg

HomePlan2017/2

Interhomeproperty

P1_C0VER_1_NO49.jpg

Mestyle March2018 Vol5

Interhomeproperty

P156_C2.jpg

UD Mestyle March2018

interhomeproperty

หน้าเพจสินค้า: Welcome
INTER241

INTER241

แบบบ้าน 2 ชั้น INTER241
พื้นที่ใช้สอย : 327.74 ตารางเมตร
พื้นที่ระเบียง :   42.70 ตารางเมตร
รวม                : 370.44 ตารางเมตร

ขนาดตัวบ้าน : 21.00 m.x 10.20 m.
ขนาดที่ดิน : 25.00 m.x 14.20 m. (ประมาณ 88.75 ตารางวา)
ลักษณะของบ้าน : บ้านประหยัดพลังงาน 2 ชั้น 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 1 ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องครัว 

Spec ECO :  6.66 ล้านบาท
#interhomeproperty #แบบบ้านอินเตอร์โฮม

    ฿6,660,000.00ราคา
    bottom of page